කොන්ජාක්

  • කොන්ජාක්

    කොන්ජාක්

    Konjac යනු දකුණු චීනයේ නිෂ්පාදිත ආහාර වර්ගයකි.Konjac ගුණදායක ක්ෂාරීය ආහාරයක් වන අතර, අධික ලෙස ආම්ලික ආහාර අනුභව කරන අයගේ වේදනාව අඩු කළ හැකිය.konjac එකට අනුභව කරන විට, එය මිනිස් සෞඛ්යයට ප්රයෝජනවත් වන ශරීරයේ අම්ල සහ ක්ෂාර අතර සමතුලිතතාවයක් ලබා ගත හැකිය.චීනය මීට වසර 2000 කට පෙර කොන්ජාක් වගා කිරීමට පටන් ගත් අතර පසුව එය ජපානයට ව්‍යාප්ත වූ අතර එහිදී එය වඩාත් ජනප්‍රිය ජන ආහාරයක් බවට පත්ව ඇත.konjac වර්ග ගොඩක් තියෙනවා, අපේ රටේ ගොඩක් තැන්වල pl...