කොන්ජැක්

  • Konjac

    කොන්ජැක්

    කොන්ජැක් යනු චීනයේ දකුණේ නිපදවන ආහාර වර්ගයකි. කොන්ජැක් යනු ක්ෂාරීය ආහාරයක් වන අතර එය අධික ආම්ලික ආහාර අනුභව කරන්නන්ගේ වේදනාව අඩු කර ගත හැකිය. එකට කොන්ජැක් ආහාරයට ගන්නා විට, ශරීරයේ ඇති අම්ල හා ක්ෂාර අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගත හැකි අතර එය මිනිස් සෞඛ්‍යයට හිතකර වේ. මීට වසර 2,000 කට පමණ පෙර චීනය කොන්ජැක් වගා කිරීමට පටන් ගත් අතර පසුව එය ජපානය දක්වා ව්‍යාප්ත විය. එහිදී එය වඩාත් ජනප්‍රිය ජන ආහාරයක් බවට පත්ව ඇත. කොන්ජැක් වර්ග බොහොමයක් තිබේ, අපේ රටේ බොහෝ ස්ථානවල pl ...