ශීත කළ එළවළු

  • Frozen vegetables

    ශීත කළ එළවළු

    ශීත කළ එළවළු යනු ශීත කළ ආහාරයකි. ගම්මිරිස්, තක්කාලි, බෝංචි සහ පිපි umbers ් umbers ා වැනි නැවුම් එළවළු අවම උෂ්ණත්වයකට කැටි කිරීමෙන් හා සැකසූ පසු හැකි ඉක්මනින් ආහාරයට ගන්නා කුඩා ආහාර පැකේජයකි.